Korna

2013-04-17 19.34.46-1IMG_4087[1]SAMSUNG

Rödkullorna på Sjökärret

På gården finns tre rödkullor, Ãngla, Lilla My och Bettan. Vi har också några kalvar och ungdjur. Korna går ute året om och har en ligghall i anslutning till hagen med halm där de kan söka skydd. De är härdiga och lättgödda. Våra kor fungerar främst som betesdjur och naturvårdare. De håller marken nära sjön Testen öppen så att inte åkrarna växer igen.

En utrotningshotad svensk lantras

Rödkullor är en av de äldsta nötkreatursraserna, en svensk lantras som erkändes som ras 1912. Förekomsten av röda, kulliga kor i västra och mellersta Sverige är känd sedan mitten av 1800-talet. På 1970-talet var rödkullan nära att försvinna, enligt en inventering fanns det bara 18 kor och 2 tjurar av rasen kvar. Rasen kunde dock räddas då man startade ett arbete för att öka intresset för lantrasen och för att bevara den. 1999 fanns ca 450 rödkullor i Sverige, enligt Sveriges Rödkulleförening.

Läs mer om rödkullor här.

Lämna ett svar