Om att vara ekologisk

Vi är certifierade av ett certifieringsorgan som heter SMAK. Det betyder att en gång per år är det revision då en revisor granskar all vår dokumentation och ställer frågor för att säkerställa att vi följer de krav och regler för att få vara certifierad. En viktig del i det administrativa arbetet att vara certifierad handlar om dokumentation. Att notera och verifiera att inköp av t ex livdjur är ekologiska/certifierade, att notera sjukdomar och behandlingar i en sjukjournal, att notera insådd och gödsling på åkrarna och mycket mer.

Grunden i att vara ekologisk är att vi se gården som ett kretsloppssystem. Djuren äter bara foder som är producerat på gården (förutom mineraler och saltstenar), den gödsel djuren producerar återvinns på våra åkrar.  Men för oss är det viktigaste att vi inte konstgödslar, och att vi inte ogräsbekämpar med att bespruta markerna. Även om vi inte var certifierade, skulle vi ändå bruka jorden och sköta djuren med samma förhållningssätt.

krav_marke_130

      SE-EKO-03

Ladda ned vårt certifieringsbevis här: SMAKRedovisningdjur2017