Lammkött 2023?

Under 2023 slaktar vi framför allt under hösten. Vi brukar ha en tidig höstslakt och en sen. Eftersom lammen får väx i sin egen takt är alla inte färdigväxta då och vi sparar dem ofta för slakt i februari och juni. Vinkonmer annonsera här på sidan när du kan boka årets lamm.

Vi slaktar på ett lokalt småskaligt slakteri och du kan få det styckat enligt två olika alternativ, eller om du vill stycka själv.

Läs mer här om alternativen och priserna:

www.sjokarret.se/lammlador